SMALL BITES SET MENU AT The White Horse in Radlett